Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

四月 2020

國內經濟的穩定加上網路資訊的發達,改變了人們的生活態度與價值觀,旅遊成為了現代人生活的一部分,而旅宿業更是扮演重要角色,除了提供住宿之外,還有餐飲、社交及娛樂等服務。然而在如此競爭的商業世代裡,長時間旅遊變得滯礙難行,但拜科技所賜,兩天一夜的「輕旅」不再遙不可及,行程規劃、景點安排或參與藝文活動等都變得相對輕鬆