Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim

十一月 2018

從【餐廳創業學】的前幾篇文章中,我們知道餐飲品牌的重要性,有了品牌的核心精神後,方能使顧客對於其產生認同,並能長期光顧體驗品牌帶來的價值。而台灣的餐飲品牌如何達到企業及顧客的期待,可透過對自身飲食文化及世界餐飲趨勢的了解,慢慢思考如何創造出具有「台灣味」的餐飲品牌,並帶給餐飲業未來更多價值。